Post Jobs

Junior Admin Executive – FX GLOBAL – Kuala Lumpur

Freelance

FX GLOBAL

Tugas-tugas admin adalah seperti berikut: – Memproses order pelanggan – Mengemaskini data pelanggan – Membungkus & mengepos barang – Memastikan semua incoming…
From MyFutureJobs – Thu, 10 Jun 2021 12:12:08 GMT – View all Kuala Lumpur jobs

[Read more]

Source: